Oproep voor de cliëntenraad

De cliëntenraad willen we van start laten gaan. De raad komt minimaal 4 maal per jaar bij elkaar en zal op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen binnen de praktijk en zal advies kunnen geven over onderwerpen die de cliënt direct aan gaan zoals: de kwaliteit van...

Keurmerk Basis GGZ

Onze praktijk is in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Dit houdt in dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. We leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om...

Inhoud kwaliteitsstatuut

Inhoud kwaliteitsstatuut Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ, binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd...